Databases cơ sở dữ liệu là gì ?

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu database management system (DBMS) hay cơ sở dữ liệu là một tập hợp các bảng, cột và hàng (hoặc bản ghi). Kết hợp với nhau, chúng cho phép nhiều loại thông tin khác nhau được lưu trữ và dễ dàng trích xuất khi cần thiết.

Tương tác đơn giản giữa cơ sở dữ liệu và trang web.

Tương tác đơn giản giữa cơ sở dữ liệu và trang web.

Khi bạn tương tác với một trang web hoặc ứng dụng động, phần mềm rất có thể được hỗ trợ bởi cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu cho phép các nhà phát triển phần mềm lưu giữ dữ liệu để khi bạn quay lại trang web làm việc, điểm số và các tương tác khác vẫn ở đó.

Mối quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu.

Mối quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu.

Quan hệ trong cơ sở dữ liệu là dữ liệu trong cơ sở dữ liệu liên quan đến nhau. Ví dụ, cơ sở dữ liệu chúng ta sẽ sử dụng ví dụ trong bài viết này, codeys_construction, là cơ sở dữ liệu quan hệ – các mối quan hệ của nó được hiển thị trong hình trên. Cơ sở dữ liệu quan hệ rất có cấu trúc, nhưng cũng có những cơ sở dữ liệu khác ít cấu trúc hơn, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu đồ thị.

Cấu trúc hoặc lược đồ của một cơ sở dữ liệu là cực kỳ quan trọng. Một lược đồ lộn xộn sẽ dẫn đến một cơ sở dữ liệu khó thực hiện thay đổi, lưu trữ dữ liệu và yêu cầu dữ liệu từ đó. Khi xây dựng một cơ sở dữ liệu, phần lớn thời gian thường được dành để vẽ sơ đồ, thay vì thực sự triển khai nó (có thể chỉ mất vài phút!). Dưới đây là một ví dụ về lược đồ.

Khoá chính cơ sở dữ liệu; Khóa chính hoặc PK là số nhận dạng duy nhất cho mỗi bản ghi trong bảng. Một PK được tham chiếu bởi các bảng khác thông qua khóa ngoại của chúng, cho phép tạo mối quan hệ giữa các dữ liệu. Mỗi bảng chỉ có thể có một khóa chính, nhưng nó có thể bao gồm nhiều cột (được gọi là khóa chính tổng hợp).

Khoá ngoại cơ sở dữ liệu Khóa ngoại hoặc FK tham chiếu đến khóa chính trong bảng khác. Khi một bảng tham chiếu đến một bảng khác, nó được cho là “con” của bảng đó, làm cho bảng đó đang tham chiếu đến “cha” của nó. Một bảng có thể chứa nhiều hơn một khóa ngoại, làm cho nó trở thành con của nhiều bảng khác. Hãy xem sơ đồ lược đồ ở trên (hoặc mở nó trong tab lược đồ trong trình chỉnh sửa mã của bạn). Các phím được đánh dấu bằng PK và FK.

Một lược đồ hoàn chỉnh cho cơ sở dữ liệu của Codey's Construction hiển thị các bảng, cột và mối quan hệ giữa các kiểu dữ liệu.

Một lược đồ hoàn chỉnh cho cơ sở dữ liệu của Codey’s Construction hiển thị các bảng, cột và mối quan hệ giữa các kiểu dữ liệu.

Bảng trong cơ sở dữ liệu là gì : Về mặt khái niệm, bảng là sự kết hợp 2D của các cột và hàng điển hình mà bạn có thể tìm thấy trong một chương trình như Excel. Đây là bảng lưu trữ dữ liệu về nhân viên có thể trông như thế nào:

Các lệnh cơ bản trong MySQL.

SHOW DATABASES;  |  Lệnh này giúp bạn lấy danh sách các cơ sở dữ liệu mà bạn có quyền truy cập, trông giống như sau:

Thông thường, bước tiếp theo sẽ là chỉ định cơ sở dữ liệu nào bạn muốn tương tác bằng cách sử dụng một lệnh như sau:

USE Tên cơ sở dữ liệu; | 

| Sau đó, bạn có thể xem cấu trúc của một bảng cụ thể bằng lệnh  | SHOW TABLES; | Để xem chi tiết 1 bảng ta dùng lệnh : DESCRIBE Tên_bảng;|

 

Ý kiến của bạn sẽ giúp Bazantech Việt Nam phục vụ bạn tốt hơn!
Chúng tôi sẽ rất "Happy" nếu bạn chia sẻ ý kiến của mình!

Leave a reply

094 323 8282
BAZANTECH VIỆT NAM - Công nghệ cho cuộc sống đơn giản
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart